Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία εργολάβο – υδραυλικό για συνεργασία με την επιχείρηση.

Πληροφορίες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

Τηλ. 2286025393 – 2286025394

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ