ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – B’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018

Νομοθεσία

Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων της χώρας, για επιχειρηματίες και υπαλλήλους που δραστηριοποιούνται στο χώρο των τροφίμων και ποτών, σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Κανονισμός 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Απριλίου 2004 για την Υγιεινή των Τροφίμων, Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-2007 και Υγειονομική Διάταξη ΦΕΚ 2718/8-10-2012).

 

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση διενεργείται βάσει των όρων και των προϋποθέσεων που θέτει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ε.Φ.Ε.Τ. και περιλαμβάνει 10 ώρες διδασκαλίας και γραπτή αξιολόγηση για την έκδοση του πιστοποιητικού. Η διαδικασία των εξετάσεων ορίζεται και διεξάγεται σε μεταγενέστερο χρόνο από τον Ε.Φ.Ε.Τ. Εκπαιδευτικό υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης παρέχονται στους συμμετέχοντες.

 

Ποιους αφορά

Επιχειρηματίες και προσωπικό που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν ή εμπορεύονται τρόφιμα/ποτά σε επιχειρήσεις όπως: καταλύματα με πρωινό, καφέ, μπαρ, εστιατόρια, κυλικεία, παντοπωλεία, σουπερ μάρκετ, μανάβικα, ιχθυοπωλεία, κρεοπωλεία, τυροκομεία, οινοποιεία, ελαιοτριβεία κ.α.

 

Εξαιρείται

Όποιος διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό κατάρτισης από το οποίο να προκύπτει ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

 

Κόστος

Η αξία συμμετοχής είναι 100 ευρώ κατ’ άτομο (συμπεριλαμβάνεται το χρηματικό τέλος υπέρ του Ε.Φ.Ε.Τ).

 

Υποβολή Αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν Αίτηση στο σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/sLvgvvDsuXPA6leg2

 

Διάρκεια – Ισχύς

Το πιστοποιητικού ισχύει επ’ αόριστον. Όσοι έλαβαν το πιστοποιητικό μέχρι το 2007 είναι απαραίτητο να επαναλάβουν την εκπαίδευση καθώς έως τότε η ισχύς του ήταν 5ετής.

 

Χρόνος Υλοποίησης

Τα σεμινάρια υλοποιούνται όλο το χρόνο από το Επιμελητήριο Κυκλάδων εκτός των μηνών υψηλής τουριστικής κίνησης. Ο σχεδιασμός υλοποίησης προγραμμάτων το B’ εξάμηνο του 2018 είναι σε εξέλιξη. Το Α’ εξάμηνο υλοποιήθηκαν 26 προγράμματα στα νησιά: Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Σύρο, Νάξο, Πάρο, Σαντορίνη, Μήλο, Σέριφο και Σίφνο.

 

Η υποβολή των Αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και τηρείται σειρά προτεραιότητας βάση της ημερομηνίας υποβολής της κάθε Αίτησης