ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ- ΘΗΡΑΣΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ- ΑΛΛΑΓΗ

Θήρα  02-10-2018

Π Ρ Ο Σ : Κο Δήμαρχο Θήρας

Κοιν: 1) ΜΗ ΠΑΥΘΕΝΤΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
2) ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΗΡΑΣ
3) ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ
4) ΔΑΠΠΟΣ
5) ΓΕΩΘΗΡΑ
6) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
7) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
8) ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
9) ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Κύριε Δήμαρχε

Σας είναι πλέον γνωστό ότι τέθηκαν ήδη από σήμερα σε παύση για έναν μήνα, έντεκα Δημοτικοί Σύμβουλοι από την παράταξή σας. Οι λόγοι της θέσης σε παύση σας είναι επίσης γνωστοί και θίγουν τον θεσμό της Αυτοδιοίκησης. Αντιπολιτευτικά θα μπορούσα να πω πάρα πολλά. Αυτό όμως που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η απρόσκοπτη λειτουργία του Γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Θήρας, των Δημοτικών Εταιρειών  των Υπηρεσιών και όλων των Επιτροπών.. Για τον λόγο αυτόν σας καλώ να εφαρμόσετε την κείμενη και ισχύουσα νομοθεσία.

Από σήμερα πρέπει οι δημοτικοί σύμβουλοι που παύθησαν να αντικατασταθούν άμεσα νομίμως, στις προθεσμίες που ορίζει ο  Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ώστε να συνεχίσει η απρόσκοπτη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, (κυρίως ενόψει του προϋπολογισμού και κυρίως λόγω της συνεδρίασης αυτού που εκκρεμεί) της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής ποιότητας ζωής, της ΔΕΥΑ, της Γεωθήρα, Του ΔΑΠΠΟΣ, των επιτροπών παραλαβής και γενικά όλων των Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Σας καλώ να με ενημερώσετε άμεσα για τις ενέργειες σας.

Αντώνιος Σιγάλας