Του Μηνά Τσαμόπουλου

Αύξηση στους επιβάτες κρουαζιέρας αναμένεται στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, σε επικαιροποιημένη έρευνα για την κρουαζιέρα  επισημαίνεται ότι το 2018 και 2019 οι αφίξεις επιβατών που επισκέπτονται την χώρα  ακολουθούν συνεχόμενη ανοδική πορεία ως προς τις αφίξεις σε ποσοστά 2,2% και 12,5% αντίστοιχα. Επίσης, τη νέα χρονιά αναμένεται μεγαλύτερη διασπορά στους προορισμούς καθώς από 33 που ήταν τις δύο προηγούμενες χρονιές θα φθάσουν  τους  37.

Η έρευνα παρουσιάστηκε στη διάρκεια του The Sea Nation Conference που συνδιοργανώθηκε από τον ΟΛΠ και  την  Ένωση Λιμένων Ελλάδος.

Συμπεριλήφθηκαν συνολικά οι 25 μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου οι  οποίες  κατέλαβαν το  2017  το 92,9% της παγκόσμιας επιβατικής κίνησης.

Για το 2018 καταγράφεται αύξηση στα πλοία και στις αφίξεις επιβατών  σε σχέση με το 2017, η οποία όμως δεν συνοδεύεται από άφιξη στους προορισμούς. Συνεπώς, υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση αφίξεων στα πιο εμπορικά λιμάνια-προορισμούς.

Επίσης, παρατηρήθηκε  μεγάλη πτώση στις αφίξεις του 2014 σε σχέση με το 2013 της τάξεως του 10,6%, μια μικρή ανάκαμψη το 2015 που συνοδεύεται από την επίσκεψη περισσότερων πλοίων, και κάμψη μεταξύ των ετών 2016-2017.

Κοινό χαρακτηριστικό στα 7 τελευταία χρόνια που εστίασε η έρευνα είναι η μεγάλη συγκέντρωση αφίξεων τόσο χωρικά, στους 10 κορυφαίους προορισμούς, όσο και χρονικά, κατά το 6μηνο Μαΐου –Οκτωβρίου. Και στις  δύο  περιπτώσεις ξεπερνά το 84%.

Το 2019 η πρώτη δεκάδα προορισμών, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δώσει οι εταιρείες, εμφανίζει μεγάλη συγκέντρωση αφίξεων, καθώς θα πραγματοποιηθεί το 93,24% (2.442 αφίξεις) των συνολικών ετήσιων προσεγγίσεων, ενώ η δεύτερη δεκάδα συγκεντρώνει μόλις το 6,26 % (164 αφίξεις).

Οι σημαντικότεροι μήνες για την κρουαζιέρα στην Ελλάδα είναι το εξάμηνο Μαΐου –Οκτωβρίου όπου θα πραγματοποιηθεί το 83,85% (2.196 προσεγγίσεις) και αντιστοιχεί σε 366 προσεγγίσεις μηνιαίως, κατά μέσο όρο.

Λιμάνια

Στοιχεία της έρευνας  αφορούν τις αφίξεις, τον ετήσιο μέσο όρο ανά άφιξη της μεταφορικής ικανότητας επιβατών καθώς και τις αφίξεις και τον μέσο όρο ανά άφιξη της μεταφορικής ικανότητας επιβατών για τους μήνες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη κινητικότητα, Μάιο έως Οκτώβριο για τους 7 δημοφιλέστερους προορισμούς.

Για το λιμάνι του Πειραιά  το έτος 2013 καταγράφηκαν 524 αφίξεις και μέσο όρο 2.350 επιβάτες ανά άφιξη. Μετά ακολουθεί πτωτική πορεία τόσο στις αφίξεις όσο και στους επιβάτες με μια ανάκαμψη μετά το 2016.

Στο λιμάνι της Σαντορίνης  υπάρχει αυξομείωση τόσο του μέσου όρου της μεταφορικής ικανότητας όσο και των αφίξεων με το 2019 να παρουσιάζει σημαντική αύξηση στις αφίξεις φτάνοντας τις 469.

Εν αντιθέσει, η Μύκονος παρουσιάζει σταθερή αυξητική τάση στον μέσο όρο της μεταφορικής ικανότητας. Αυξητική τάση παρατηρείται και στις αφίξεις με εξαίρεση τα έτη 2014 και 2016, όπου  σημειώθηκε  μείωση συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη.

Το λιμάνι της Κέρκυρας παρουσιάζει πτώση του μέσου όρου επιβατών έως το 2016 και στη συνέχεια ακολουθεί ανοδική πορεία. Στις αφίξεις  καταγράφονται  συνεχόμενες αυξομειώσεις με το 2019 να είναι η καλύτερη χρονιά με 315 αφίξεις.
Το Κατάκολο αρχίζοντας από  το 2013 με 3.138 επιβάτες ακολουθεί πτωτική πορεία μέχρι το 2016 και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σταθερότητα. Την ίδια πτωτική πορεία ακολουθούν και οι αφίξεις με εξαίρεση το 2016 και τα έτη 2018-2019 να εμφανίζουν σημαντική πτώση.

Στη Ρόδο παρατηρούμε πτώση το 2014 με ελάχιστες μεταβολές το 2018 και μικρή άνοδο το 2019. Οι αφίξεις στο λιμάνι της Ρόδου παρουσιάζουν εναλλάξ αυξομειώσεις με εξαίρεση τη διετία 2017-2018.

Συνεχίζοντας με τους μήνες κατά τους οποίους παρουσιάζεται η μεγαλύτερη κινητικότητα στα λιμάνια, δηλαδή Μάιος με Οκτώβριος και αρχίζοντας με το λιμάνι του Πειραιά παρατηρείται  πτωτική πορεία στον μέσο όρο της μεταφορικής ικανότητας έως το 2016 και στη συνέχεια μικρές μεταβολές. Η ίδια πτωτική πορεία εμφανίζεται και στις αφίξεις με μια μικρή αύξηση το 2019.

Ακολούθως, η Σαντορίνη εμφανίζει συνεχόμενες μειώσεις του μέσου όρου έως το 2015 και στη συνέχεια άνοδο έως το 2019. Εναλλασσόμενες  μεταβολές παρατηρούνται και στις αφίξεις στο νησί με καλύτερη χρονιά το 2019 με 412 αφίξεις.

Η Μύκονος εμφανίζει ανοδική πορεία στο μέσο όρο με εξαίρεση τη διετία 2014-2015, ενώ οι αφίξεις παρουσιάζουν αυξομειώσεις μέχρι το 2016 και αυξητική πορεία τα τελευταία χρόνια.

Στη Κέρκυρα παρατηρούμε συνεχόμενες αυξομειώσεις έως το 2016, όπου στη συνέχεια ο μέσος όρος της μεταφορικής ικανότητας των πλοίων παραμένει σταθερός. Όσον αφορά στις αφίξεις βλέπουμε μικρές μεταβολές  ανά έτος.

Το Κατάκολο ακολουθεί σταθερή πτωτική πορεία μέχρι το 2015 και μικρές αυξομειώσεις τα επόμενα χρόνια. Ομοίως και με τις αφίξεις.

Στο λιμάνι της Ρόδου παρατηρείται  σημαντική πτώση το 2014 συγκριτικά με το 2013 και στη συνέχεια συνεχόμενη ανοδική πορεία. Στις αφίξεις του λιμανιού της Ρόδου παρατηρούμε σημαντική πτώση τα έτη 2016 με 2018 και αξιόλογη αύξηση το 2019.

Οι Όμιλοι

Όσον αφορά τους ομίλους και τις εταιρείες που ανήκουν σε αυτούς και δραστηριοποιούνται στην  Ελλάδα, οι  τρεις  μεγαλύτεροι  έχουν σταθερή παρουσία  μέσα από την πλειοψηφία των εταιρειών τους.  Πιο συγκεκριμένα, ο μεγαλύτερος όμιλος της παγκόσμιας κρουαζιέρας, CARNIVAL CORPORATION δραστηριοποιείται με 7 ή 8 εταιρείες από τις 9 που κατέχει. Μάλιστα η μόνη που δεν επισκέπτεται την Ελλάδα  είναι αυτή που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην περιοχή της Αυστραλίας και της Ν.Α. Ασίας.

Ομοίως και ο όμιλος της ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL, ο οποίος έχει δρομολογημένα στην Ελλάδα  πλοία και από τις 7 εταιρείες που συνδέονται μαζί του συμπεριλαμβανομένων και των TUI και MARELLA που βρίσκονται σε κοινοπραξία.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο ασιατικός όμιλος GENTING με τέσσερις από τις έξι εταιρείες του να είναι παρούσες στην Ελλάδα, ενώ απουσιάζουν οι άλλες δύο ασιατικές.

Ο όμιλος CARNIVAL τα πρώτα χρόνια της έρευνας δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα   με περισσότερα πλοία από το άθροισμα των τριών   άλλων εταιρειών μαζί.   Ωστόσο, με το πέρασμα των χρόνων  ο αμερικανικών συμφερόντων  όμιλος περιορίζει την παρουσία του αλλά διατηρεί πάντα στην περιοχή κοντά στα 30 πλοία.

Ο 4ος μεγαλύτερος παίχτης, η ιταλική MSC επιλέγει να δρομολογεί στην Ελλάδα  σχεδόν το 1/3 του στόλου της (6-7 πλοία).

Όσον αφορά τα πλοία των ομίλων αυτών η  GENTING και ROYAL CARIBBEAN δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα  με όλο και περισσότερα πλοία, κάθε χρόνο. Οι παραδόσεις νέων πλοίων δίνουν τη δυνατότητα στους ομίλους να ενισχύσουν την παρουσία τους με τα μικρότερα και μεσαία πλοία τους σε άλλες περιοχές, όπως στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ο όμιλος Carnival  έχει  συνεχείς παραλαβές κρουαζιερόπλοιων έως το 2023 με τέσσερα  πλοία ανά έτος. Σύνολο 24 πλοία. Για το ίδιο χρονικό διάστημα η Genting αναμένει συνολικά 11 νεότευκτα έχοντας ως σημαντικές χρονιές τα 2020 και 2022.

Η ευρωπαϊκή MSC έχει ανακοινώσει πληθώρα παραγγελιών από  τρεις  διαφορετικές κλάσεις πλοίων με προβλεπόμενες παραδόσεις σε βάθος δεκαετίας. Στο κοντινότερο μέλλον ειδικότερα αναμένει  εννέα  πλοία.

Η Royal Caribbean,  έχει  μαζικές παραλαβές για τις κύριες εταιρείες του ομίλου που φτάνουν το σύνολο των 18 πλοίων μόνο σε έξι  χρόνια με αποκορύφωμα το 2020 οπότε και αναμένονται  τέσσερα  κρουαζιερόπλοια.

Ένα μεγάλο μέρος των πλοίων που έχουν παραγγελθεί και ήδη έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται, χρησιμοποιούν ως καύσιμο LNG.

Όσον αφορά τις ηλικίες των πλοίων παρατηρούνται τα εξής:

Για τον όμιλο Carnival ο οποίος από το 2013 έχει διατηρήσει ένα μέσο όρο ηλικίας στα πλοία του 11 χρόνων. Αυτό είναι αποτέλεσμα των διαρκών παραγγελιών οι οποίες διαχρονικά βελτιώνουν τον εκσυγχρονισμό του στόλου.

Παράλληλα, η ασιατική Genting, έχοντας αποκτήσει ένα μεγάλο αριθμό πλοίων σε μικρό χρονικό διάστημα εξαιτίας των εξαγορών, δείχνει μια αυξητική πορεία στην ηλικία των στόλων της από τα 10 στα 16 έτη.

Ο όμιλος MSC διαχειρίζεται μια εταιρεία η οποία το 2013 χρησιμοποιούσε ένα στόλο ηλικίας 7 ετών και μέσα σε αυτήν την εξαετία φαίνεται ο μέσος όρος να διπλασιάστηκε στα 14 έτη.

Στη Royal Caribbean,  παρατηρείται μια επίσης αυξητική τάση αλλά σε μικρότερη κλίμακα της τάξης των 4 χρόνων. Είναι σημαντικό ωστόσο να τονιστεί ότι από το 2013 ο μέσος όρος του ομίλου έφτανε ήδη τα 14 έτη και καταλήγει το 2019 στα 18 έτη.

Συμπεράσματα:

– Οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου επιλέγουν Ελλάδα
Αύξηση των προσεγγίσεων
Περισσότεροι προορισμοί
Περισσότερα και νέα πλοία

– Η Ελλάδα πολυδιάστατος προορισμός
Πολλά διαφορετικά τοπία
Κοντινές Αποστάσεις

– Εντείνεται ο Ανταγωνισμός στην Ανατολική Μεσόγειο

2020 –Επιστροφή των εταιρειών στην Τουρκία

Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα:

Εννέα εταιρείες του ομίλου CARRNIVAL CORPORATION (AIDA, PRINCESS, COSTA, CARNIVAL, P&O, SEABOURN, CUNARD, HOLLAND AMERICA και IBERO που δε δραστηριοποιείται πλέον), πέντε  εταιρείες της RCI(ROYAL CARIBBEAN, CELEBRITY, AZAMARA, PULLMANTUR, SILVERSEAS CRUISES που εξαγοράστηκε  τον Ιούνιο του  2018 από τη  ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL   και η CROCIERE DE FRANCE που δεν δραστηριοποιείται , δύο  εταιρείες της TUI GROUP (TUIκαι MARELLA, πρώην THOMSON) που είναι σε  κοινοπραξία  με τη RCI, η MSC,  τέσσερις  εταιρείες του ομίλου GENTING (NCL, REGENT, CRYSTAL και OCEANIA), η VIKING CRUISES, η DISNEY CRUISES και η CELESTYAL CRUISES.

Στην έρευνα μετείχαν:

– Φώτης – Ευάγγελος Καρλής, Υποψήφιος Διδάκτωρας Τμ. Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου με ειδίκευση στην επιβατηγό ναυτιλίας.
– Ιβάνα Φαφαλιού , Φοιτήτρια Τμ. Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά.
– Βλάσης Κουσίσης  Στέλεχος ναυτιλιακής εταιρείας επιβατηγού ναυτιλίας.
– Πάνος Βουγιακλίδης  Φοιτητής Τμ. Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου.
– Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Πλοίαρχος, Φοιτητής Ναυτικής Ακαδημίας Πανεπιστημίου Τασμανίας.

/www.newmoney.gr