Το Κέντρο Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» στηρίζει την οικογένεια και το ρόλο του γονιού με νέες διαδικτυακές δράσεις.

Ειδικότερα, διοργανώνει εργαστήρια με κεντρικό θέμα την Αυτοεκτίμηση, βασική παράμετρο στην ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού.
Στόχος των εργαστηρίων είναι η κατανόηση της έννοιας της αυτοεκτίμησης και της συμβολής του γονεϊκού ρόλου στην καλλιέργειά της.

Για Δηλώσεις Συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Κέντρου Πρόληψης: http://thiseaskyklades.gr/?p=4945