ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος συνυπέγραψε ερώτηση του Τομεάρχη ΣΥΡΙΖΑ Αγροτικής Πολιτικής, Σταύρου Αραχωβίτη και του Τομεάρχη Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριου Σαντορινιού, με θέμα την έλλειψη σχεδιασμού, από την πλευρά της Κυβέρνησης, για την απορρόφηση των αδιάθετων προϊόντων του πρωτογενούς τομέα των νησιών.

Οι μέρες της πανδημίας και οι επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων που επηρέασαν όλη τη χώρα, αποδεικνύεται ότι είχαν περισσότερες και μεγαλύτερες συνέπειες στα νησιά και στις νησιωτικές κοινωνίες. Δεδομένου ότι ο Τουρισμός καλύπτει σε πολλά νησιά μέχρι και το 90% του παραγόμενου ΑΕΠ τους, εύκολα γίνεται κατανοητό το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται αρκετά επαγγέλματα που συνδέονται με αυτόν τον τριτογενή τομέα, ο οποίος φέτος πρόκειται να βιώσει μια ανεπανάληπτη κρίση και ύφεση. Εργαζόμενοι και επιχειρήσεις, που εμπλέκονται με τον Τουρισμό, βρίσκονται σε απόγνωση και οικονομικό μαρασμό, ήδη, ενώ πολλοί κλάδοι, λόγω της μη έναρξης, στην ώρα της, της τουριστικής περιόδου, έχουν ιδιαίτερα προβλήματα ρευστότητας και βιωσιμότητας.Η ερώτηση, που συνυπογράφεται από νησιώτες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζει ότι  ο παραγωγικός τομέας των νησιών, ο οποίος, κατά κύριο λόγο, έχει ως κύριο αποδέκτη και καταναλωτή τις τουριστικές δομές, αντιμετωπίζει σημαντικά και ανυπέρβλητα προβλήματα.

Κτηνοτρόφοι, αγρότες, μελισσουργοί, αλιείς και επεξεργαστές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, βιώνουν μέρες αγωνίας για την επιβίωση τον κλάδων τους, αφού η διάθεση των προϊόντων τους είναι σχεδόν αδύνατη. Το γενικευμένο lockdown προκάλεσε τη συσσώρευση μιας ολόκληρης αδιάθετης παραγωγής και η δυνατότητα εκ νέου παραγωγής φαίνεται σχεδόν αδύνατη, λόγω των τεράστιων προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν. Επιπλέον, μείωση στην κατανάλωση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και αλιευμάτων έχει παρουσιαστεί φέτος και λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας που βιώνουν πολλά νοικοκυριά εποχικών υπαλλήλων, οι οποίοι αποτελούν την πλειονότητα των απασχολούμενων στα νησιά.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε τέτοια αδυναμία, ώστε δεν έχουν τα μέσα και τους πόρους να αγοράσουν τα απαραίτητα βοηθήματα (ζωοτροφές, λιπάσματα, κτλ.), που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να καλλιεργούν, και να παράγουν. Από την άλλη, δεν έχει υπάρξει καμία κρατική μέριμνα ώστε να απορροφηθούν μαζικά, τα ήδη υπάρχοντα, αδιάθετα προϊόντα τους και να αποκτήσουν και πάλι τα απαραίτητα κεφάλαιο που χρειάζονται για την επαναδραστηριοποίησή τους.     

Οι αρμόδιοι Τομεάρχες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούν την Κυβέρνηση για αποσπασματικότητα, προχειρότητα και αναβλητικότητα σχετικά με την πολιτική διαχείριση της κρίσης στον αγροτικό τομέα, μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν λάβει καμία ουσιαστική στήριξη έως σήμερα από την Κυβέρνηση για τα απολεσθέντα εισοδήματα τους, ενώ δεν γίνεται καμία προσπάθεια από την πλευρά του Υπουργείου για αξιοποίηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων που δίνονται από την ΕΕ για την απορρόφηση των αγροτικών προϊόντων. Τέλος, στην Ερώτηση σημειώνεται η έλλειψη, από την πλευρά της Κυβέρνησης, σχεδίου για την στήριξη της Νησιωτικότητας, αφού, στοιχεία όπως η γεωγραφική απομόνωση, οι κλειστές οικονομίες, ο περιορισμένος χώρος ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων, δημιουργούν ιδιαίτερα αρνητικές συνθήκες για τα νησιά και την ανάπτυξη των οικονομιών τους.

Τέλος, μέσω της Ερώτησης, προτείνεται να παρθούν συγκεκριμένα μέτρα για το αντιστάθμισμα των μειωμένων εισοδημάτων γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων, στα ελληνικά νησιά. Ενώ ζητείται η άμεση κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου πλάνου για την αντιμετώπιση της μειωμένες ζήτησης αγροτικών προϊόντων, λόγω μείωσης του τουρισμού αλλά και η εφαρμογή ενός προγράμματος απορρόφησης παραγόμενων αγροτικών προϊόντων,  για στήριξη κοινωνικών και κρατικών δομών (όπως πχ. Νοσοκομεία, Στρατιωτικές δομές, δομές φιλοξενίας μεταναστών, κρατικά ιδρύματα, κα).

-κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Θέμα: «Καμία πρόνοια για την στήριξη του νησιωτικού πρωτογενούς τομέα και την απορρόφηση των αδιάθετων προϊόντων»

Οι συνθήκες της Νησιωτικότητας, όπως είναι η γεωγραφική απομόνωση, οι κλειστές οικονομίες, ο περιορισμένος χώρος ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων, κα., απαιτούσαν ανέκαθεν από την Πολιτεία την εφαρμογή ειδικών πολιτικών στήριξης  καθώς και την υλοποίηση εξειδικευμένων σχεδίων ανάπτυξης, πρόβλεψη που άλλωστε περιλαμβάνεται και στο ίδιο το Σύνταγμα της χώρας μας.

Οι μέρες της πανδημίας και οι επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων που επηρέασαν όλη τη χώρα, αποδεικνύεται ότι είχαν περισσότερες και μεγαλύτερες συνέπειες στα νησιά και στις νησιωτικές κοινωνίες. Δεδομένου ότι ο Τουρισμός καλύπτει σε πολλά νησιά μέχρι και το 90% του παραγόμενου ΑΕΠ τους, εύκολα γίνεται κατανοητό το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται αρκετά επαγγέλματαπου συνδέονται με αυτόν τον τριτογενή τομέα, ο οποίος αυτό το καλοκαίρι πρόκειται να βιώσει μια ανεπανάληπτη κρίση καιύφεση.Εργαζόμενοι και επιχειρήσεις,που εμπλέκονται με τον Τουρισμό, βρίσκονται σε απόγνωση και οικονομικό μαρασμό, ήδη, ενώ πολλοί κλάδοι, λόγω της μη έναρξης, στην ώρα της, της τουριστικής περιόδου, έχουν ιδιαίτερα προβλήματα ρευστότητας και βιωσιμότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο παραγωγικός τομέας των νησιών, που κατά κύριο λόγο έχει ως κύριο αποδέκτη και καταναλωτή τις τουριστικές δομές, αντιμετωπίζει σημαντικά και ανυπέρβλητα προβλήματα. Επιπλέον, μείωση στην κατανάλωση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και αλιευμάτων έχει παρουσιαστεί φέτος και λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας που βιώνουν πολλά νοικοκυριά εποχικών υπαλλήλων, οι οποίοι επίσης αποτελούν την πλειονότητα των απασχολούμενων στα νησιά.

Κτηνοτρόφοι, αγρότες, μελισσουργοί, αλιείς και επεξεργαστές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, βιώνουν μέρες αγωνίας για την επιβίωση τον κλάδων τους, αφού η διάθεση των προϊόντων τους είναι σχεδόν αδύνατη, το γενικευμένο lockdown προκάλεσε τη συσσώρευση μιας ολόκληρης αδιάθετης παραγωγής και η δυνατότητα εκ νέου παραγωγής φαίνεται σχεδόν αδύνατη, λόγω των τεράστιων προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε τέτοια αδυναμία, ώστε δεν έχουν τα μέσα και τους πόρους να αγοράσουν τα απαραίτητα βοηθήματα (ζωοτροφές, λιπάσματα, κτλ.),που θα τους επιτρέψουννα συνεχίσουν να καλλιεργούν, και να παράγουν. Από την άλλη, δεν έχει υπάρξει καμία κρατική μέριμνα ώστε να απορροφηθούν μαζικά, τα ήδη υπάρχοντα,αδιάθετα προϊόντα τους και να αποκτήσουν και πάλι τα απαραίτητα κεφάλαιο που χρειάζονται για την επαναδραστηριοποίησή τους.

Επειδή, αυτό που διακρίνει την πολιτική διαχείριση της κρίσης στον αγροτικό τομέα μέχρι σήμερα είναι η αποσπασματικότητα, η προχειρότητα, η αναβλητικότητα και τελικά η έλλειψη σχεδίου για την υποστήριξη της μετάβασης σε μια βιώσιμη, με όρους περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς, ελληνική γεωργία,

Επειδή, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν έχουν λάβει καμία ουσιαστική στήριξη έως σήμερα από την κυβέρνηση για τα απολεσθέντα εισοδήματα τους,

Επειδή, η πιθανή αδυναμία διάθεσης των προϊόντων τους, δυσχεραίνει έως και καθιστά αδύνατο, τον οικονομικό προγραμματισμό των αγροτών και κτηνοτρόφων,

Επειδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα στα κράτη- μέλη να αξιοποιήσουν εναλλακτικές δυνατότητες για την απορρόφηση των αγροτικών προϊόντων

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1.Υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο από την πλευρά της Κυβέρνησης ώστε να αντιμετωπισθεί η μειωμένη ζήτηση αγροτικών προϊόντων λόγω μείωσης του τουρισμού;

  1. Σε ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να προβεί για την αντιστάθμιση των μειωμένων εισοδημάτων γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων, στα ελληνικά νησιά;
  2. Εξετάζεται η δυνατότητα να καταρτιστεί πρόγραμμα απορρόφησης παραγόμενων αγροτικών προϊόντων για στήριξη κοινωνικών και κρατικών δομών (όπως πχ. Νοσοκομεία, Στρατιωτικές δομές, δομές φιλοξενίας μεταναστών, κρατικά ιδρύματα, κα);

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

ΣαντορινιόςΝεκτάριος

Αραχωβίτης Σταύρος

 

Αυλωνίτης Αλέξανδρος- Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Γκαρά Αναστασία

Δρίτσας Θοδωρής

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Κασιμάτη Νίνα

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Παπανάτσιου Κατερίνα

Ραγκούσης Γιάννης

Συρμαλένιος Νικόλαος

Χατζηγιαννάκης Μίλτος