Προς: τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: «Ανάγκη για άμεση κατασκευή δεύτερου λιμανιού στη Σαντορίνη»

Η Σαντορίνη, ένας από τους 100 προορισμούς που πρέπει να δει κάθε άνθρωπος, μέχρι και σήμερα εξυπηρετείται τόσο επιβατικά όσο και εμπορικά από τον Λιμένα του Αθηνιού, ο οποίος κατασκευάστηκε μετά το μεγάλο σεισμό του 1956, ανήκει στην κατηγορία των λιμένων Εθνικής σημασίας και είναι η κύρια πύλη εισόδου στο νησί οχημάτων και επισκεπτών που φτάνουν δια θαλάσσης.
Εντούτοις, η εκρηκτική αύξηση των τουριστικών αφίξεων τα τελευταία χρόνια καθιστούν προβληματική τη λειτουργία του λιμένα του Αθηνιού, ο οποίος παρουσιάζει και σοβαρά προβλήματα πρόσβασης λόγω του στενού και φιδωτού δρόμου, ο οποίος δεν μπορεί να βελτιωθεί τόσο για τεχνικούς όσο και περιβαλλοντικούς λόγους, με αποτέλεσμα να κλείνει συχνά λόγω κατολισθήσεων και μέχρι την αποκατάστασή του η κυκλοφορία να γίνεται εκ
περιτροπής από μια λωρίδα κυκλοφορίας. Επίσης, το συγκεκριμένο λιμάνι δεν προσεγγίζεται όταν έχει νότιους-νοτιοδυτικούς και δυτικούς ανέμους με αποτέλεσμα το νησί να αποκλείεται από θαλάσσης. Ανάλογο πρόβλημα έχει και ο αερολιμένας, με αποτέλεσμα το νησί να είναι κυριολεκτικά αποκομμένα σε περίπτωση τέτοιων ανέμων. Η κατασκευή νέου λιμένα έχει προταθεί καθώς έτσι αποσυμφορήσει τον λιμένα του Αθηνιού και θα παρέχει την δυνατότητα ασφαλούς διαφυγής των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού σε περίπτωση φυσικής
καταστροφής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για την αντιμετώπιση των αναγκών εξυπηρέτησης της Σαντορίνης, ήδη από το 1994 ξεκίνησαν διαδικασίες εκπόνησης μελέτης που αφορούσε σε έρευνα – επιλογή θέσης νέου λιμένα Θήρας. Στο πλαίσιο των συμβάσεων εκπόνησης μελετών εξετάσθηκαν εναλλακτικές θέσεις για τη δημιουργία νέου λιμένα, από τις οποίες επιλέχθηκαν και μελετήθηκαν σε προκαταρκτικό στάδιο οι θέσεις Μονόλιθος και Βλυχάδα. Ως καταλληλότερη θέση δημιουργίας του νέου λιμένα Θήρας προτάθηκε και εγκρίθηκε η Προέγκριση
Χωροθέτησης του νέου λιμένα στη Βλυχάδα. Στο πλαίσιο διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) η Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, παρά το ότι είχε  γνωμοδοτήσει θετικά κατά τη διαδικασία Προέγκρισης Χωροθέτησης του έργου, γνωμοδότησε αρνητικά, με συνέπεια τη διακοπή της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου.
Τον Νοέμβριο του 2019, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε τη δέσμευση του ποσού των 713.000 ευρώ για τη δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο: “Εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης, προμελέτης και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή νέου λιμένα στην ν. Θήρα” και δεσμεύτηκε πως η θέση του νέου λιμανιού θα προσδιοριζόταν μέσα από ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, με την ανάθεση να επισπεύδεται σε
δύο μόλις μήνες και τη μελέτη να ολοκληρώνεται σε ένα χρόνο.
Να σημειωθεί πως τον Ιούνιο του 2020 το υπουργείο δήλωσε πως οι εργασίες στο χώρο του παλιού τμήματος του λιμανιού του Αθηνιού, προϋπολογισμού 8,4 εκ. ευρώ, είχαν ολοκληρωθεί το 70% και πως θα είναι έτοιμο στο σύνολό του μέχρι το τέλος του 2020, δίχως καμία αναφορά στο νέο λιμάνι.
Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως η κατασκευή ενός λιμανιού επηρεάζει άμεσα και την επιχειρηματική και εμπορική ζωή της περιοχής,

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:
1. Πού βρίσκεται η διαδικασία χωροθέτησης του νέου λιμανιού;
2. Έχει εκπονηθεί το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο είχε δεσμευτεί η Κυβέρνηση
να είναι έτοιμο τέλη Αυγούστου;
3. Αν όχι, σε τι οφείλεται η καθυστέρηση;
4. Πότε θα ανακοινωθεί η χωροθέτηση;
5. Εντός ποιου χρονοδιαγράμματος θα εκπονηθούν οι απαιτούμενες μελέτες ώστε να
ξεκινήσει η κατασκευή του νέου λιμανιού;

Η ερωτώσα βουλευτής
Φωτεινή Μπακαδήμα