Σας ενημερώνουμε ότι οι προσεχείς εσωκομματικές εκλογές της Νέας
Δημοκρατίας για την εκλογή των Προέδρων των Δ.Ε.Ε.Π., των μελών των Δ.Ε.Ε.Π.,
των Προέδρων των ΔΗΜ.Τ.Ο. και των μελών των ΔΗΜ.Τ.Ε., θα διεξαχθούν την
Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021, από τις 10:00 έως τις 19:00. Ο χώρος διεξαγωγής
των εσωκομματικών εκλογών για την Θήρα, είναι ο χώρος συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου στο Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη της ΝΔ που είναι ταμειακώς ενήμερα. Για να
μπορέσετε να ψηφίσετε θα πρέπει να εγγραφείτε μέλος της Νέας Δημοκρατίας
εδώ ή να ανανεώσετε την κάρτας μέλους σας εδώ έως την Παρασκευή 15
Οκτωβρίου 2021. Το αντίτιμο είναι 12 ευρώ το χρόνο.
Οι υποψήφιοι για την ΔΗΜ.ΤΟ και ΔΗΜ.Τ.Ε. Θήρας είναι:
Υποψήφιος Πρόεδρος ΔΗΜ.ΤΟ
• Ματθαίος Δαρζέντας
Υποψήφια μέλη ΔΗΜ.Τ.Ε
• Βαζαίος Δημήτριος
• Πελεκάνος Γεώργιος
• Κοπατσάρης Σωτήριος
• Γιαννής Θωμάς
• Οικονόμου Ελευθέριος
• Μαρκοζάννες Ιωάννης
• Καλούδης Θεόδωρος
• Ζαμπέλη Μαρία
• Πολυχρονίδου Ελευθερία
• Αρτέμης Δρακουτό