Οι νέες ρυθμίσεις του ΥΠΕΝ διαμορφώνουν μια νέα τιμολογιακή πολιτική στους δήμους και τα δημοτικά τέλη με βάση το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο

Περιβαλλοντική εισφορά 10 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων στους δήμους που δεν εφαρμόζουν ολοκληρωμένη διαχείριση, θεσπίζει το υπουργείο Περιβάλλοντος από τον προσεχή Ιούλιο, παρέχοντας κίνητρα στους ΟΤΑ που συμμοφώνονται με τις αρχές της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας.

Το ΥΠΕΝ καταργεί ταυτόχρονα την διάταξη προηγούμενου νόμου για την εφαρμογή τέλους περιβαλλοντικής ταφής ύψους 35 ευρώ ανά τόνο (άρθρο 43 του νόμου 4042/2012) ενώ μειώνει την εισφορά των ΟΤΑ που θα καταβάλλουν στους φορείς διαχείρισης αστικών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) από 5% έως 25%, ανάλογα με τις επιδόσεις τους στην ανακύκλωση και στην διαλογή στην πηγή ή στον καφέ κάδο.

Οι νέες ρυθμίσεις του ΥΠΕΝ που ανακοινώθηκαν χθες διαμορφώνουν μια νέα τιμολογιακή πολιτική στους δήμους και τα δημοτικά τέλη με βάση το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, παρέχοντας “οικονομικά κίνητρα για ΟΤΑ, πολίτες και επιχειρήσεις, με στόχο την κυκλική οικονομία και την οικονομία μηδενικών αποβλήτων”.

Με βάση αυτές, η ταφή αποβλήτων προβλέπεται να έχει το υψηλότερο κόστος ακόμη και τριπλάσιο από την διαλογή στην πηγή ενώ την χαμηλότερη χρέωση θα έχουν οι δήμοι που πραγματοποιούν ανάκτηση χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων (βιοαπόβλητα, ανακυκλώσιμα υλικά). Η επεξεργασία αποβλήτων σε μονάδες βιολογικής επεξεργασίας θα έχει χαμηλότερη χρέωση από την ταφή απορριμμάτων.

Οι ρυθμίσεις που τίθονται σε διαβούλευση έως τις 21 Ιανουαρίου, έχουν αναρτηθεί από χθες στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ και θα αναρτηθούν επίσης στο open.gov.gr την επόμενη εβδομάδα.

www.protothema.gr