Το Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας σας προσκαλεί στα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης
«Ένα άλλο νησί» του Dewi Glyn Jones
Κυριακή 9 Ιουνίου 2019, 20:00

«Κάτι παραμένει κρυμμένο πίσω από την ηρεμία των εικόνων του Jones.
Μια λεπτή μεμβράνη χωρίζει την παράλληλη πραγματικότητα της Σαντορίνης,
αυτή που βιώνει ο επισκέπτης και αυτή που βιώνει ο κάτοικος…»


The Tomato Industrial Museum invites you at the opening of the photographic exhibition
“Another Island” by Dewi Glyn Jones
9th of June 2019, 20:00

«Something remains hidden behind the still composure of Jones’ images.
A viscous membrane separates Santorini’s parallel realities,
the one experienced by the visitor and the one experienced by the resident…»

 

To get informed about all of our activities and to have direct contact with the life of the Santorini Arts Factory, you can visit the facebook or facebook page.

https://www.facebook.com/santoriniartsfactory

https://www.santoriniartsfactory.gr

https://www.youtube.com/channel/UCI23XNZzzmn2RC2zZh9fNqQ