Τα 26,2 δις Ευρώ, του ΕΣΠΑ 2021-2027, είναι μια καθοριστική ένεση ελπίδας σε μία δύσκολη περίοδο.
Είναι μια σημαντική ημέρα για την πατρίδα μας, η έναρξη της επόμενης προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027.
Εχει αξία να μιλήσουμε κάποτε για το πόσα και ποιά έργα ή δράσεις δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί στην χώρα μας και στα νησιά μας αν έλειπαν οι Ευρωπαϊκοί πόροι της πολιτικής της συνοχής. Γιατί, έχει αξία η μνήμη, ειδικά αυτή που συνδυάζεται με γνώση.
Η χθεσινή συνεδρίαση στην Καλαμάτα, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μας ανακοίνωσε την έγκριση των πρώτων προγραμμάτων του επόμενου ΕΣΠΑ, ήταν μια ευκαιρία συλλογικής δέσμευσης όλων για εντατική δουλειά που θα φέρε, στην ζωή όλων, μετρήσιμα αποτελέσματα το συντομότερο δυνατόν.
Η Περιφέρεια μας, μπαίνει σε αυτή την χρηματοδοτική περίοδο με σχεδόν διπλάσιους πόρους απο αυτούς που είχε διαθέσιμους στην παρούσα περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Και αυτό, γιατί η διεκδίκηση για εμάς είναι ένας διαρκής αγώνας στην βάση συγκροτημένης παρουσίας στα κέντρα λήψης των αποφάσεων
Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα, άτομα που στέκονται και κείμενο που λέει "ΕΣΠΑ 2021-2027 Kalamata Παρακολούθησης Συνεδρίαση και Συντονισμού Συμβουλίου Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων 2021-2027 #neoESPA ® ARARVENE npnyπoBόុey #neoESPA"