Συνεχίζουμε
τις παρεμβάσεις για την βελτίωση του Επαρχιακού οδικού δικτύου,
της ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ.
Μετά την ολοκλήρωση των έργων στον οδικό άξονα ΜΕΣΣΑΡΙΑ-ΚΑΜΑΡΙ
και στο ΕΜΠΟΡΕΙΟ, σήμερα σειρά έχει
ο κεντρικός οδικός άξονας στο ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ.
Στα χρόνια προβλήματα
που κληρονομήσαμε στο νησί,
απαντάμε με έργα.
Συνεχίζουμε…
Γ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ