Σε συνέχεια της προμήθειας δυο κλωβών αρνητικής πίεσης για την ασφαλή διακομιδή των νησιωτών, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προχωρά και στην προμήθεια τριών μοριακών αναλυτών (ένας εξ αυτών για το νοσοκομείο της Σαντορίνης) καθώς και ενός isobox για την ασφαλή υποδοχή και εξέταση ασθενών στο νοσοκομείο της Σαντορίνης.