Το τελευταίο διάστημα έχουν δει το φως της τοπικής δημοσιότητας διάφορες ανεύθυνες και εσφαλμένες πληροφορίες για «φιάλες αίματος στο ΓΝΘ».

Η ΑΕΜΥ ΑΕ και η Διοίκηση του Νοσοκομείου ενημερώνουν υπεύθυνα την τοπική Κοινωνία της Σαντορίνης ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα ανησυχίας και συγκεκριμένα σε πρόσφατο έγγραφο του Διοικητή 1ης ΥΠΕ (προϊσταμένης αρχής του ΓΝΑ Κοργιαλένειου-Μπενάκειου ΕΕΣ) προς τον Υπουργό Υγείας και λοιπούς υπευθύνους συμπερασματικά αναφέρεται: «ο εφοδιασμός του ΓΝΘ σε φιάλες αίματος, θα συνεχιστεί απρόσκοπτα».

Βεβαιώνουμε την Κοινωνία της Σαντορίνης ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να ξεπεραστούν όσα προβλήματα παρουσιάζονται, με στόχο της εύρυθμη λειτουργία του ΓΝΘ. Οι κάτοικοι της Σαντορίνης μπορούν να εμπιστεύονται το Νοσοκομείο τους (ΓΝΘ).

 

 

 

Λένα Μπορμπουδάκη, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Εντεταλμένη Σύμβουλος ΓΝΘ

Μιρέλλα Θεοδωροπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κύριλλος Παπακυρίλλου, Πρόεδρος ΔΣ