Καλοτάξιδος ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος!
Με 13 θεματικά καθεστώτα αλλάζει στοχευμένα το παραγωγικό υπόδειγμα της χώρας, αυξάνει τις θέσεις εργασιας, προσελκύει επενδύσεις, αφορά πολλούς και με αυξημένα ποσοστά επιχορήγησης σε όλη την επικράτεια!