Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των ΜΕΛΩΝ του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΗΡΑΣ.
Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, κατά τη συνεδρίασή του, αποφάσισε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συλλόγου.
Συγκεκριμένα, η πρώτη Σύγκληση ορίστηκε για την Πέμπτη 13 /10/ 2022, η δεύτερη επαναληπτική για την Πέμπτη 22/10/2022 και η τρίτη επαναληπτική και οριστική, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 & ώρα 17:30 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων (που βρίσκεται πίσω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ Σαντορίνης).
Τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό είναι τα ακόλουθα:
1. Εκλογή Προεδρείου & Ψηφολέκτη.
2. Λογοδοσία και έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οικονομικός Απολογισμός 2021 & 2022.
4. Τροποποίηση και εναρμονισμός του καταστατικού του Συλλόγου μας βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
5. Λήψη απόφασης περί εμπορικής πολεοδομίας καταστημάτων.
6. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
7. Τοποθετήσεις Μελών επί των Πεπραγμένων.
8. Μυστική Ψηφοφορία για την έγκριση των Πεπραγμένων της Διοίκησης και του Οικονομικού Απολογισμού 2021 & 2022.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νομικός Νικόλαος Διαμαντόπουλος Γεώργιος