Ένα σημαντικό νέο για το Γενικό Νοσοκομείο ΘΗΡΑΣ αναρτήθηκε χθες στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A49%CE%A1% CE%9F%CE%A1%CE%A13-%CE%9C%CE%98%CE%9C), ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΓΝΘ, 12 ΙΑΤΡΩΝ διαφόρων ειδικοτήτων.

Με την  Γ4β/53126/09-12-2022 απόφαση της  Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας εγκρίθηκε το ΑΙΤΗΜΑ του ΔΣ της ΑΕΜΥ ΑΕ (6515/16.9.22) για μια ουσιαστική διαφοροποίηση των προσφερόμενων οικονομικών πακέτων στη συνεργασία του ΓΝΘ με Ιατρούς με καθεστώς έκδοσης δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών.

Η πρόσκληση αναζητά συνεργασία με 2 Παθολόγους, 2 Καρδιολόγους και 1 Αναισθησιολόγο με εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο οικονομικής ανταμοιβής και επίσης 2 Γυναικολόγους, 1 Μικροβιολόγο, 1 Ορθοπεδικό, 2 Γενικούς Ιατρούς και 1 Γενικό Χειρουργό με αναβαθμισμένα πακέτα οικονομικής ανταμοιβής.

Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Προσκλήσεων, δημιουργούν ρεαλιστική αύρα αισιοδοξίας ως προς την αναμενόμενη ανταπόκριση. Αξίζει δε να αναφερθεί ότι το αίτημα για τόσο ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών έγινε αποδεκτό και εγκρίθηκε στη βάση της ιδιαίτερης νομικής μορφής της ΑΕΜΥ ΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για σύναψη συνεργασίας με την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.-Γ.Ν.Θ. σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από 15/12/22 έως και 16/01/2023, έως ώρα 14.00  και μπορούν να βρούν τα πλήρη στοιχεία τόσο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ όσο και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Θήρας (www.santorini-hospital.gr) και της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (www.aemy.gr).

 

 

Η Αντιπρόεδρος του ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

& Διοικήτρια του ΓΝ Θήρας

 

Λένα Μπορμπουδάκη

 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος                                                                 Ο Πρόεδρος του ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Μιρέλλα Θεοδωροπούλου                                                                 Κύριλλος Παπακυρίλλου