Η ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. σας προσκαλεί στην παρουσίαση – ενημέρωση της εφαρμογής του Ψηφιακού
Ξεναγού του Γεωλογικού Πάρκου Νέας Καμένης.
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από την κα Παρασκευή Νομικού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γεωλογικής Ωκεανογραφίας και Φυσικής Γεωγραφίας στο Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του
Ε.Κ.Π.Α., τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 και ώρα 17:30 – 20:00 μ.μ στο Μπελλώνειο Πολιτιστικό
Ίδρυμα.
Λόγω του υγειονομικού πρωτοκόλλου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούμε να μας
ενημερώσετε για την παρουσία σας στο e-mail: geothira@gmail.com
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΗΣ ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.
ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ