Η  ΓΕΩΘΗΡΑ,  για να μπορέσει να συνεχίσει το σημαντικό έργο της και να επεκτείνει τις δράσεις της, αποφάσισε την αναπροσαρμογή του εισιτηρίου στα σημερινά δεδομένα καθώς επίσης και τη διαμόρφωση μιας νέας τιμολογιακής πολιτικής που θα αφορά σε συγκεκριμένες ομάδες επισκεπτών.

1) ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
Α) Τέσσερα Ευρώ (4 €) εάν οι επισκέπτες προμηθευτούν το εισιτήριο από τα ταμεία
εισόδου της Νέας Καμένης.
Β) Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (3,5 €) εάν οι επισκέπτες προμηθευτούν το εισιτήριο
ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα ή τα γραφεία της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.
Γ) Τρία Ευρώ (3,0 €) καθορίζεται η τιμή χονδρικής που θα πωλείται στους κατόχους
πρακτορείων τουρισμού με ελάχιστη παραγγελία τα 400τμχ.

2) ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 50% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
Μειωμένο εισιτήριο δικαιούνται οι παρακάτω κατηγορίες επισκεπτών:
Α) Άτομα άνω των 65 ετών με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας
Β) Φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας
Γ) Άνεργοι – άποροι της ημεδαπής με επίδειξη της αντίστοιχης κάρτας που διαθέτουν
Δ) Πολύτεκνοι – τρίτεκνοι της ημεδαπής με επίδειξη της αντίστοιχης κάρτας που
διαθέτουν
Ε) Παιδιά ηλικίας πέντε (5) έως δεκαοκτώ (18) ετών

3) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
Ελεύθερη είσοδο στη Ν. Καμένη δικαιούνται οι παρακάτω κατηγορίες:
Α) Μόνιμοι κάτοικοι Θήρας – Θηρασίας
Β) Άτομα με αναπηρία άνω του 50% με την επίδειξη της αντίστοιχης κάρτας που
διαθέτουν
Γ) Παιδιά έως πέντε (5) ετών
Δ) Οι εκτελούντες εντεταλμένη από τη ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. εργασία στο χώρο του
Ηφαιστείου
Ε) Κάτοχοι δελτίου ελεύθερης εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία με
την επίδειξη αυτού
Στ) Οι υπηρετούντες την στρατιωτική τους θητεία με επίδειξη δελτίου ταυτότητας
οπλίτη σε ισχύ
Η) Ξεναγοί με επίδειξη της ξεναγικής τους ταυτότητας σε ισχύ η οποία έχει εκδοθεί
από το Υπουργείο Πολιτισμού
Θ) Ερευνητές – Επιστήμονες – Ερευνητικές Ομάδες στους οποίους έχει προηγηθεί
χορήγηση αδείας από τη ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. με σκοπό τη φωτογράφιση, τη μελέτη,
τη σχεδίαση ή την δημοσίευση υλικού σχετικού με την Ν. Καμένη.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΜΕΝΗΣ

Όσον αφορά στα αιτήματα κινηματογράφησης στη Ν. Καμένη θα ισχύουν τα
εξής:

1) Η τιμή για την παροχή άδειας εισόδου θα ξεκινάει από 500€ και άνω και θα
αποφασίζεται κατά περίπτωση από τριμελή επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται
από τους εκάστοτε: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της
ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. Το αντίτιμο που θα καταβάλλεται θα αφορά καθαρά στην
είσοδο του συνεργείου κινηματογράφησης με σκοπό την λήψη κινηματογραφικού υλικού από την Νέα Καμένη.

2) Ελεύθερη είσοδος θα επιτρέπεται μόνο σε συνεργεία που σκοπό θα έχουν την
λήψη κινηματογραφικού υλικού για την δημιουργία ντοκιμαντέρ. Η άδεια θα
παραχωρείται από την ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

Πηγή: http://www.geothira.gr