Γεύμα στους συντελεστές του Μεσημβρινού Ραδιοτηλεοπτικού Μαγκαζίνο , παρέθεσε την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου, παρέθεσε ο Έπαρχος και Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαράλαμπος Δαρζέντας.
Στο γεύμα εκτός από δημοσιογράφους και τεχνικούς του σταθμού μας έδωσε το παρόν και ο ιδιοκτήτης του Ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σταθμού της Σαντορίνης
κ. Σπύρος Πατηνιώτης.
Ο κ. Πατηνιώτης διαβεβαίωσε τον Έπαρχο Θήρας ότι οι σταθμοί μας θα συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους και η εντολή που έχει δώσει στο προσωπικό τους είναι
να προστατεύουν το νησί και τους ανθρώπους  του από κακόβουλες επιθέσεις αλλά και να αντιμετωπίζουν με αντικειμενικότητα όλους τους εκπροσώπους όλων των βαθμών της Αυτοδιοίκησης.