Η θαλάσσια ρύπανση, οι επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή και τα πλαστικά μιας χρήσης, προτάσεις και λύσεις για την αντικατάσταση τους, ήταν οι θεματικοί άξονες της πρώτης ελπιδοφόρας δράσης για το 2020 που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου στο λιμανάκι της Βλυχάδας, στην παραλία μπροστά στα γραφεία του Ναυτικού Ομίλου Σαντορίνης ύστερα από πρόσκληση συνεργασίας με την Περιβαλλοντική Ομάδα του Γυμνάσιου Εμπορείου Θήρας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 35 παιδιά του Γυμνάσιου Εμπορείου Θήρας συνοδευόμενα από γονείς και τους καθηγητές που ηγούνται της ομάδας.

Έγινε ενημέρωση στα παιδία και τους γονείς για την θαλάσσια ρύπανση, τις αιτίες και τις τεράστιες επιπτώσεις τόσο στους θαλάσσιους οργανισμούς, την πλαγκτονική αλυσίδα και πώς αυτά επιδρούν στον άνθρωπο. Αναπτύχθηκαν συνοπτικά οι μέθοδοι αντιμετώπισης των θαλάσσιων ζητημάτων, συμπεριλαμβανόμενων και των δράσεων ακτιβισμού κι έγινε αναφορά στην εικόνα των βυθών, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα από τους υποβρύχιους καθαρισμούς της Σαντορίνης στις περσινές δράσεις.

Αναπτύχθηκε διάλογος με τα παιδία τους γονείς και τους καθηγητές για την αποτελεσματικότητα της ανακύκλωσης και την αναγκαιότητα ανακύκλωσης στην πηγή. Με απτά παραδείγματα συνδέθηκαν οι ανθρωπογενείς συνήθειες με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και συμφωνήθηκε ότι η ατομική ευαισθητοποίηση είναι η αμεσότερη λύση στη μείωση των ατομικών και οικιακών απόβλητων.

Στην συνεχεία ακολούθησε παράκτιος καθαρισμός διάρκειας 30 λεπτών, με ενημέρωση στις τελευταίες μεθόδους και τεχνικές οργάνωσης, με χρήση επαναχρησιμοποιούμενων γαντιών και σάκων φιλικών προς το περιβάλλον. Οι ομάδες πεδίου με καθοδήγηση στόχευσαν στη συγκέντρωση όσων περισσότερων μικρών πλαστικών, την αναγνώριση των μικροπλαστικών και πως αυτά γίνονται δυσδιάκριτα στο υπόλοιπο περιβάλλον λόγω του μικρού τους μεγέθους. Αναγνωρίστηκαν τμήματα πλαστικών σε αποσύνθεση και αντικείμενα τεμαχισμένα διάσπαρτα σε όλη την έκταση της ακτής, δειγματίζοντας τον τεμαχισμό και την αποσύνθεση.

Η ενημέρωση της Περιβαλλοντικής Ομάδας πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ενημερωτικό υλικό για τα πλαστικά μιας χρήσης του συνεργαζόμενου προγράμματος Sea Change Greek Islands του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Κ. Λασκαρίδη, η παρουσίαση των επιπτώσεων στους θαλάσσιους οργανισμούς με υλικό της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης “iSea” και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεων και παρατηρήσεων της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Dive In Action και για τον εμπλουτισμό των γνώσεων στην αναγνώριση των ανακυκλώσιμων ή μη συσκευασιών, δόθηκε οδηγός των σημάτων της ανακύκλωσης.