Τακτική δημόσια συνεδρίαση  (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)  του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί την  21Η  του μηνός    ΙΟΥΛΙΟΥ   2022, ημέρα της εβδομάδας   ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 17:00. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω   θέματα της ημερήσιας διάταξης .

 

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.      ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ  ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ Ν. ΘΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΗ Ν. ΘΗΡΑ».

EIΣΗΓΗΤΗΣ :    κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

2.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΑ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :    κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.( ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ).

3.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :    κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

4.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.(ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2022 ΤΟΥ ΟΚΜΠ).

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΜΠ  κ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ