Από την Δημοτική παράταξη Θηραϊκή Πολιτεία πήραμε το παρακάτω δελτίο τύπου το οποίο αναφέρεται στα εγκαίνια του έργου της αναβάθμισης του Βιολογικού καθαρισμού των Φηρών.

Με μεγάλη ικανοποίηση υποδεχόμαστε την ολοκλήρωση της επέκτασης και αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού των Φηρών.  Μετά  από πολλά έτη λειτουργίας θα είναι σε θέση πλέον να εξυπηρετεί επαρκώς τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής των Φηρών, Ημεροβιγλίου, Καρτεράδου, Βουρβούλου.

Το συγκεκριμένο έργο ήταν ενταγμένο στο περιφερειακό ΕΣΠΑ.   Η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα έγινε τον Οκτώβριο του 2016.  Η ΔΕΥΑ Θήρας υπό τη διοίκηση του κ. Μηνά Καφιέρη, υπέβαλλε αίτημα ένταξης το οποίο δεν αξιολογήθηκε στον προσωρινό πίνακα αξιολόγησης στις 20/02/2017 με αποτέλεσμα να απορριφθεί. Εν συνεχεία η ΔΕΥΑΘ υπέβαλλε ένσταση στη Διαχειριστική Αρχή  η οποία έγινε αποδεκτή, με αποτέλεσμα στον νέο πίνακα αξιολόγησης την 27/03/2017 (Α.Π. 865) να λάβει την πρώτη θέση με 8,7 βαθμούς. Το έργο δημοπρατήθηκε την 26/06/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΥ8ΟΕΨΠ-Ρ65) και η σύμβαση υπεγράφη με τον εργολάβο την 21/12/2018.  Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου ήταν έως την 21/12/2020 σύμφωνα με τη σύμβαση.

Ο εκσυγχρονισμός του ΒΙΟ.ΚΑ. Φηρών ήταν απαραίτητος καθώς η μονάδα είχε δεκαετίες λειτουργίας και η ενίσχυση της  δυναμικότητας της ήταν αναγκαία λόγω της αύξησης της εισροής λυμάτων ως αποτέλεσμα της γιγάντωσης του τουριστικού ρεύματος τα τελευταία χρόνια.

Με ικανοποίηση θα είχαμε αποδεχτεί πρόσκληση να παραβρεθούμε στα εγκαίνια αν  είχαμε λάβει.