Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 27756/9.4.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, που μας κοινοποιήθηκε, έγινε η γνωστοποίηση ότι τέθηκαν εκ νέου σε λειτουργία οι παιδικές χαρές, εφόσον πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις καταλληλότητας και ασφαλούς λειτουργίας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα:

Επιτρέπεται η παραμονή σε παιδικές χαρές, οι επισκέψεις ομάδων έως 3 ατόμων ή οικογενειών και με αναλογία 1 ατόμου ανά 10 τ.μ.

Σημειώνεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους.

Ο Δήμος Θήρας εφιστά την προσοχή για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων, που επιβάλει η αντιμετώπιση της πανδημίας, ώστε όλοι μαζί να δώσουμε ανάσες ψυχαγωγίας στα παιδιά μας, εύρυθμα και με ασφάλεια.

 

Η Αντιδήμαρχος Θήρας

Σοφία Κίτσου