Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας γνωστοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Κατοικίες και
συγκεκριμένα, σε απόσταση 200μ. από το Santorini Camping, λόγω απαραίτητων
εργασιών, στα πλαίσια νέων συνδέσεων ύδρευσης στο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..
Κατά τη διάρκεια των εργασιών η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνεται ανά ρεύμα και ανά
διαστήματα και θα ρυθμίζεται από το προσωπικό της Επιχείρησης.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου, από τις 8.00 π. μ. έως
και τις 14.00 μ.μ.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση για την προσωρινή ενόχληση.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ