ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Ενημερώνουμε τους κατοίκους του Μονόλιθου και όλους τους διερχομένους οδηγούς από την γωνία του εργοστασίου της ΔΕΗ , ότι με ιδία μέσα διευκολύναμε την διέλευση των οχημάτων από το σημείο του νεροφαγώματος ( στροφή ΔΕΗ – παραλιακός δρόμος) και τοποθετήσαμε κώνους με ταινία οριοθετώντας το άνοιγμα του οδοστρώματος προς προειδοποίηση των οδηγών, μέχρις αποκαταστάσεως από μηχάνημα του Δήμου.
Παρακαλούμε την προσοχή σας κατά την διέλευση σας από το σημείο.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.
Μπορεί να είναι εικόνα εξωτερικοί χώροι