Το κανάλι της Σαντορίνης, μετά από αίτημα της ΚΟ ΚΚΕ Σαντορίνης κατέγραψε την εκδήλωση του ΚΚΕ στην Ανάφη,
Στο βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ομιλίες αλλά όχι την μουσική εκδήλωση καθώς προστατεύονται τα πνευματικά δικαιώματα
των μουσικών.

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, στέκεται και κείμενο
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, κάθεται, στέκεται και κείμενο που λέει "wewert.gr VOLCANO TVMε Με την KO KKE Σαντορίνης στην Ανάφη MNH"
Μπορεί να είναι εικόνα 13 άτομα, άτομα που παίζουν μουσικά όργανα, άτομα που στέκονται και κείμενοΜπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, στέκεται, εξωτερικοί χώροι και κείμενο που λέει "VOLCANO TV- Με την KO KKE Σαντορίνης στην Ανάφη"