Εκπαιδευτικές δράσεις Γεωθήρα ΜΑΕ – Geothira και Δήμος Θήρας – Σαντορίνη με τους μαθητές του Γυμνασίου Εμπορείου. Μάθηση-Εμπειριες-Γνώσεις για τα παιδιά του νησιού μας στην Νέα Καμμενη.