Παρουσίαση θεατρικού έργου στο Γυμνάσιο της Μεσαριάς