Τήν Παρασκευή 22 Μαρτίου καί μέ ἀφορμή την ἐπί θύραις μεγάλη ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου θά ἔχουμε τή μεγίστη εὐλογία νά ὑποδεχθοῦμε στόν πανηγυρίζοντα Ἐνοριακό Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἐμπορείου τήν ἱερά εἰκόνα τῆς «προμάχου τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου» καί ἐφόρου καί προστάτιδος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θήρας, Ἀμοργοῦ & Νήσων, τῆς Κυρίας «Χοζοβιωτίσσης», ἀπό τήν ὁμώνυμη Ἱστορική Ἱερά Μονή τῆς Ἀμοργοῦ.

Τήν ἱερά εἰκόνα θά συνοδεύει ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χοζοβιωτίσσης π. Σπυρίδων Δεναξᾶς. Ἡ ὑποδοχή θά γίνει ἀπό τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θήρας, Ἀμοργοῦ & Νήσων κ.κ. Ἐπιφάνιο στήν Πλατεία τοῦ Ἐμπορείου τήν Παρασκευή 22 Μαρτίου καί ὥρα 18:30 ἐνῶ στή συνέχεια θά πραγματοποιηθεῖ ἡ ἱερά ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου μέ τή Β΄ στάση τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐνώπιον τῆς θαυματουργοῦ ἱερᾶς εἰκόνος.

Τό τιμαλφέστατο κειμήλιο θά παραμείνει στόν Ἐνοριακό Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἕως καί τήν Τρίτη 26 Μαρτίου ὁπότε καί θά ἐπιστρέψει στήν Ἀμοργό.

Κατά τή διάρκεια τῆς παραμονῆς τῆς ἱερᾶς εἰκόνος ὁ Ἱερός Ναός θά εἶναι ἀνοιχτός ἀπό τό πρωί ἕως ἀργά τό βράδυ καί θά τελοῦνται ἱερές ἀκολουθίες.

Καλεῖται τό χριστεπώνυμο πλήρωμα νά συμμετέχει στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις καί νά λάβει τή χάρη καί τήν εὐλογία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.