Κύριε,

Σας κάνω γνωστό  ότι το μονοπάτι που συνδέει τη Μέσα Γωνιά  με τον Πύργο- Προφήτη Ηλία –Αρχαία Θήρα , (πάνω από το εκκλησάκι του Αι Γιώργη – Σιδερή ) , έχει τελείως καταστραφεί και είναι επικίνδυνο για ατυχήματα . Επειδή  το μονοπάτι αυτό είναι καταγεγραμμένο σε  τουριστικούς οδοιπορικούς  χάρτες και χρησιμοποιείται  από ντόπιους και ξένους περιπατητές, πρέπει να επιληφθείτε άμεσα .

Επίσης ,η Τεχνική Υπηρεσία  επιβάλλεται να  επισκεφθεί την αίθουσα κάτω από το Ιατρείο Καμαρίου , διότι εδώ και καιρό  έχει παρουσιαστεί μεγάλη ζημιά , που μπορεί να δημιουργήσει   σοβαρό πρόβλημα σε όλο το κτίριο,  με απρόσμενες συνέπειες.

Τέλος , ο κατεστραμμένος   από το καλοκαίρι  του 2017 , κεντρικός δρόμος  στη Μέσα  Γωνιά , παρά τις έγγραφες  και προφορικές μας  εκκλήσεις , δυστυχώς μέχρι σήμερα παραμένει έτσι και επεκτείνεται η καταστροφή του.

Σε όλα τα ανωτέρω πρέπει να επιληφθείτε  επειγόντως.  Η παράταξή μας και οι κάτοικοι που θίγονται  και κινδυνεύει  καθημερινά η ζωή τους,  απαιτούμε και διεκδικούμε  την άμεση  επίλυσή τους.-

Για τη Δημοτική Παράταξη

ΜΑΡΙΑ  ΑΡΓΥΡΟΥ