Κύριε Δήμαρχε,

Κατά καιρούς , η Λαϊκή Συσπείρωση Θήρας , έχει θίξει το γεγονός της μη αξιοποίησης  της δωρεάς και κατ΄επέκταση της υλοποίησης της επιθυμίας του δωρητή κ. Εμμανουήλ  Βαμβακούση, από το Δήμο Θήρας.

Σε  πρόσφατη επίσκεψή μας στα παραχωρηθέντα οικήματα με τον κ. Δαρζέντα, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, διαπιστώσαμε την άσχημη εικόνα που παρουσιάζουν στον εξωτερικό τους χώρο, ανοικτές πόρτες και ρούχα απλωμένα, χωρίς κανείς να γνωρίζει αν χρησιμοποιούνται και από ποιους.

Επιβάλλεται η νομική υπηρεσία του Δήμου να κάνει γνωστά τα δικαιώματα του Δήμου επί της δωρεάς αυτής, τυχόν μεταβολές  και άμεσα ο Δήμος να μεριμνήσει για την αξιοποίησή τους με βάση την επιθυμία του δωρητή.-

 

Σαντορίνη  11/01/2021

Για τη Λαϊκή  Συσπείρωση  Θήρας

ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ                     ΑΚΥΛΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΗ