Το Leirion Alternative Library, μαθητές του γυμνασίου και δημοτικού Μεσαριας , και η εκπαιδευτική θεατρικη ομάδα θήρας Εν Οδώ
παρουσίασαν το τρίγλωσσο βιβλίο <<Συν-Υπάρχω Ελεύθερα>>.
Δείτε τι δήλωσαν στο κανάλι της Σαντορίνης για την εκδήλωση :
Ο Γάκης Αντώνης Δρ. Περιβάλλοντος
Η κ.Δοδού Εριφύλη Καθηγητρια Γυμνασίου Μεςσαριας
και η κ. Πάνη Άννα Ιδρύτρια Λειριού.
Η εκδήλωση θα παρουσιαστεί από το κανάλι καθώς τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών δεν μας αφήνουν να το ανεβάσουμε στο youtube.