Ο Περιφερειάρχης απευθύνει πρόσκληση για την κατάθεση προτάσεων, προς ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»

Με το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ, από ευρωπαϊκούς πόρους,  η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενισχύει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», για την αναβάθμιση των κτιριακών και εργαστηριακών εγκαταστάσεων, σε Ρόδο και Σύρο.

Ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος, δείχνοντας εμπράκτως το ενδιαφέρον του για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Νότιο Αιγαίο, απευθύνει πρόσκληση με τίτλο «Υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και με μοναδικό αποδέκτη (δυνητικό δικαιούχο) το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν  θα πρέπει να αφορούν στην αναβάθμιση και συμπλήρωση των υποδομών και του επιστημονικού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο και τη Σύρο.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι δράσεις:

  • Αναβάθμιση / βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων
  • Αναβάθμιση / βελτίωση εργαστηριακών εγκαταστάσεων
  • Αγορά παγίων
  • Προμήθεια εξοπλισμού

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.500.000 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι τετράμηνης διάρκειας, από 1ης Φεβρουαρίου 2019 έως και 31 Μαΐου 2019.

 Σημειώνεται ότι μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και με πρόσκληση  του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, τον Ιανουάριο του 2017, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου χρηματοδοτήθηκε και πάλι με το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ,  για την αναβάθμιση και συμπλήρωση των υποδομών και του επιστημονικού εξοπλισμού του σε Ρόδο και  Σύρο.