Την 01-10-2018 ανέλαβε καθήκοντα Λιμενάρχη Θήρας η Πλωτάρχης Λ.Σ. ΚΟΡΑΚΑ Κωνσταντία από τον μέχρι σήμερα Λιμενάρχη  Υποπλοίαρχο Λ.Σ. ΒΑΡΕΛΑ Παναγιώτη.

Η κ. ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ μετατέθηκε από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών  του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής , ενώ έχει υπηρετήσει ως αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) με έδρα την Λισαβόνα.

Ο κ. ΒΑΡΕΛΑΣ Παραμένει στο Λιμεναρχείο Θήρας από την θέση του Υπολιμενάρχη .