Ο Δήμος Θήρας σας προσκαλεί
Στα εγκαίνια της Έκθεσης «Αναζητώντας τα μυστικά της Γης» που θα πραγματοποιηθεί στις 16
Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18:00 στο Μπελλώνειο Πολιτιστικό Ίδρυμα στα Φηρά της Σαντορίνης.
Από τα μέσα Δεκεμβρίου 2022 έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2023, το ερευνητικό σκάφος των ΗΠΑ,
JOIDES Resolution, θα πραγματοποιήσει θαλάσσιες γεωτρήσεις γύρω από τη Σαντορίνη. Στόχος των
γεωτρήσεων είναι η ανακατασκευή της γεωλογικής ιστορίας του ηφαιστειακού συγκροτήματος των
Χριστιανών, της Σαντορίνης και του Κολούμπου, συλλέγοντας πυρήνες ιζημάτων μέσα από τα
ιζήματα και τα ηφαιστειακά στρώματα του πυθμένα της θάλασσας. Η αποστολή είναι μέρος του
International Ocean Discovery Program (IODP) – του Διεθνούς Προγράμματος Εξερεύνησης των
Ωκεανών.
Στα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από διαλέξεις από τους επιστήμονες της
αποστολής και οι παρευρισκόμενοι θα γνωρίσουν τη θαλάσσια έρευνα μέσα από διαδραστικές
εκπαιδευτικές δράσεις.
Διάρκεια Έκθεσης:΄17 ως 23 Οκτωβρίου 2022 (17:00-20:30), μαθητές (09:00-12:30).
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.