Συνεδριάζει το  Περιφερειακο Συμβουλοιο Νοτίου Αιγαίου
Δια Ζώσης, την 28η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα
15:30 μ.μ. στη Σύρο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου ΕΡΜΗΣ (Πλατεία
Κανάρη-Ερμούπολη).
Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και χρηματοδοτικό περιβάλλον έργων υποδομής
των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητές: Γεώργιος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου & Γεώργιος
Λεονταρίτης, Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων
ΘΕΜΑ 2ο 9
η
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 8η
Τροποποίηση Προϋπολογισμού
ΠΕ Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2022.
Εισηγητής: Αντώνης Παπούλης, Προϊστάμενος ΔΙΑΠ Δωδ/σου κ Δ/νσης
Οικονομικού Δωδ/σου.
ΘΕΜΑ 3ο 9
η
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 9η
Τροποποίηση Προϋπολογισμού
ΠΕ Κυκλάδων οικονομικού έτους 2022.
Εισηγητές: Αντώνης Λούβαρης Προϊστάμενος ΔΙΑΠ Κυκλάδων – Μαρία
Ελευθερίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Κυκλάδων.
ΠΡΟΣ: 1. Μέλη Περιφερειακού
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
2. Όπως ο πίνακας αποδεκτών
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
2
ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση Δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για
το έτος 2023.
Εισηγητής: Γεώργιος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση Δράσεων Πρωτογενούς Τομέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος
2023.
Εισηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου και
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 6ο Αποδοχή υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου «ICARIA: Improving ClimAte
Resilience of crItical Assets (Βελτίωση της κλιματικής ανθεκτικότητας κρίσιμων
περιουσιακών στοιχείων)» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος πλαίσιο
Horizon Europe (HORIZON) και ορισμός ομάδας έργου.
Εισηγητής: Χρήστος Μπάρδος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Δωδ/σου &
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
ΘΕΜΑ 7ο Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Επιτροπή Διαχείρισης του
Προγράμματος CLLD/LEADER 2023-2027.
Εισηγητής: Νίκος Παπασταματίου, Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Ν.Α.
ΘΕΜΑ 8ο Επικύρωση πρακτικών της 13ης/31-10-2022 συνεδρίασης Περιφερειακού
Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ