Από λάθος στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο αναφέρθηκε από τον επικεφαλής Νίκο Ζώρζο το ποσό των 100.000€ ως κόστος για την ανάθεση της μελέτης του αθλητικού Κέντρου Βουρβούλου.  Το ακριβές ποσό της μελέτης είναι 31.000€ (μαζί με το ΦΠΑ) η οποία εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 και αφορούσε τα  τοπογραφικά, αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια και τα τεύχη δημοπράτησης.  Οι μελέτες κοστίζουν περίπου το 8% του προϋπολογισμού των έργων που αφορούν, άρα η συγκεκριμένη ήταν πολύ φτηνότερη.

Όσο αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς του εν λόγω χώρου, ούτε αμφισβητείται ούτε διεκδικείται, κατά συνέπεια η υπάρχουσα μελέτη μπορεί να υλοποιηθεί.