“Με την ευκαιρία της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης ευχόμαστε γόνιμη και επιτυχή πορεία.

Τα τελευταία χρόνια ο τόπος μας βρίσκεται μπροστά στη μεγάλη πρόκληση να παραμείνει ή να μην παραμείνει ελκυστικός.  Μπροστά στην πρόκληση να ληφθούν ή να μην ληφθούν γενναίες αποφάσεις ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική του ευρωστία και η προστασία του γεωπεριβάλλοντος ως κυρίαρχου πλεονεκτήματος του.  Μπροστά στη πρόκληση να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των μονίμων κατοίκων η οποία δεν εξαρτάται μόνο από την οικονομική τους ευρωστία.