Με  ικανοποίηση διαπιστώνουμε την πρόοδο των εργασιών κατασκευής του δημοτικού αναψυκτηρίου στην Έξω Γωνιά, εμβαδού 151τ.μ.   Το έργο αυτό σχεδιάστηκε έχοντας κατά νου τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων του χωριού με σκοπό τη δημιουργία ενός σημείου συνάντησης.

Ο αρχικός προϋπολογισμός είναι 241.785,81€ και χρηματοδοτείται κατά 90% από το ίδρυμα Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού  και κατά 10% από το ίδρυμα Κωνσταντίνου και Αικατερίνης Ρούσσου. Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Θήρας. Το έργο μελετήθηκε, δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε κατά την Δημαρχία Νίκου Ζώρζου, και μετά την τελευταία παράταση έχει συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης την 31/12/2020.

Ιστορικό – Έγγραφα:

17/07/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 306/2018 για την έγκριση μελέτης κατασκευής του.

11/12/2018 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού από τον Δήμο Θήρας.

02/04/2019 Απόφαση 45/2019  2ο Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θήρας περί έγκρισης και επικύρωσης της σύμβασης εκτέλεσης έργου.