Η ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ανακοινώνει την διενέργεια εκλογών την Τετάρτη 28/06/2023 και ώρα
17:00 έως 20:00 στα γραφεία του Συλλόγου στο Καμάρι, οι υποψήφιοι για την συμμετοχή τους πρέπει να
επικοινωνήσουν με τους Ρούσσο Κώστα 6977939005 Φουστέρη Ευάγγελο 6947566123 ή στο mail
santorinifc2020@gmail.com η εκλογική διαδικασία με βάση τον νέο αθλητικό νόμο είναι η εξής .
Υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για τον πρόεδρο και ξεχωριστό για το Διοικητικό Συμβούλιο ,οπότε τα μέλη του
συλλόγου θα ψηφίσουν με δύο ξεχωριστά ψηφοδέλτια . Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι και οι υποψήφιοι θα πρέπει
να δηλώνουν για ποια από τις θέσεις επιθυμούν να είναι υποψήφιοι ,του προέδρου ή του μέλους Δ.Σ .
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν δηλώσει την συμμετοχή τους έως την Τρίτη 27/06/2023 στις 20:00 και δικαίωμα
ψήφου έχουν οι ταμειακός ενήμεροι , η ετήσια συνδρομή μπορεί να καταβληθεί και την ημέρα των εκλογών ..