Η ανάγκη να συνεχίζει να λειτουργεί, όπως σε όλο τον κόσμο, η βραχυχρόνια μίσθωση καταλυμάτων στην Σαντορίνη, αλλά και οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Τουρισμού ανάγκασαν τους εκατοντάδες ιδιοκτήτες τέτοιων καταλυμάτων στην Σαντορίνη να προχωρήσουν στην ίδρυση Ένωσης η οποία  θα έχει σαν στόχο την προάσπιση των συμφερόντων τους αφ’ ενός αλλά και την προστασία του νησιού αφ’ ετέρου από την αλόγιστη τσιμεντοποίηση του.
Σύντομα θα πραγματοποιηθεί στο Εμπορείο η ιδρυτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Η Ένωση ιδιοκτητών καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης θα ανεβάσει και σχετική σελίδα στο διαδίκτυο η οποία θα συμβουλεύει και θα ενημερώνει τα μέλη της για θέματα που αφορούν τις διαδικτυακές πλατφόρμες κρατήσεων.