Λόγω βλάβης στο τηλεφωνικό κέντρο του Νοσοκομείου οι πολίτες παρακαλούνται να
επικοινωνούν ΜΟΝΟ για επείγοντα περιστατικά.
Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση.

Εκ της Διοικήσεως