Μας αξίωσε και εφέτο ό Θεός και φτιάξαμε τόν Λάζαρο!!! Ευχαριστώ πολύ τους επιτρόπους τής εκκλησίας μας τά παιδιά τού Δήμου μας και τά παιδιά μου.Καλο Πάσχα σέ όλο τόν κόσμο!!!!!!