Ο Δήμος Θήρας ολοκλήρωσε προσφάτως το έργο αντικατάστασης παλαιών φωτιστικών σωμάτων και δικτύου ηλεκτροδότησης δημοτικού φωτισμού σε σημαντικό τμήμα της κεντρικής αγοράς των Φηρών.

Το έργο, προϋπολογισμού 107.000 ευρώ περίπου, χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από ιδίους πόρους, ενώ μελέτη, δημοπράτηση και επίβλεψη του έργου υλοποιήθηκαν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου. Η διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών ανήλθε στους τρεις (3) μήνες.

Συνοπτικά οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνουν:

  • μεταφορές υλικών και ελαφρές χωματουργικές εργασίες αποξήλωσης λιθόστρωτου,
  • αποξήλωση παλαιών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα των φθαρμένων φωτιστικών σωμάτων που υφίσταντο από το παρελθόν, των εξωτερικών εναέριων καλωδίων παροχής ρεύματος καθώς και των περισσότερων καλωδίων που ήταν τοποθετημένα εξωτερικά στους τοίχους των κτηρίων,
  • κατασκευή νέας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με σύγχρονους πίνακες (pilars) ηλεκτροδότησης και υπογειοποίηση του δίκτυο καινούριων καλωδίων παροχής, όπου αυτό ήταν εφικτό,
  • εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων, κρεμαστών επί βραχίονα καθώς και χωνευτών φωτιστικών στην τοιχοποιία των καλντεριμιών,
  • τοποθέτηση σύγχρονων λαμπτήρων, τεχνολογίας LED, οι οποίοι συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και μεγιστοποιούν την απόδοση του δημοτικού φωτισμού,
  • αποκατάσταση λιθόστρωτου, επίστρωση δαπέδου οδών και επισκευή επιχρισμάτων τοίχων που επηρεάστηκαν από τις κατασκευαστικές εργασίες.

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν στον παραδοσιακό οικισμό των Φηρών Θήρας, στο λιθόστρωτο δρόμο που συνδέει την κεντρική αγορά με το Δημοτικό Σχολείο καθώς και στο λιθόστρωτο δρόμο από το Τελεφερίκ έως το «Νομίκειο». Το συγκεκριμένο έργο του Δήμου Θήρας συμβάλει στη βελτίωση του Δημοτικού φωτισμού εντός της κεντρικής αγοράς των Φηρών και συνεισφέρει στην αισθητική αναβάθμιση και αποκατάσταση των λιθόστρωτων οδών ενός σημαντικού τμήματος του παραδοσιακού οικισμού της πρωτεύουσας του νησιού.