Ο Δήμος Θήρας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων / εμπορευμάτων στην προβολή των επιχειρήσεών τους το αργότερο έως 31 Μαρτίου έτους 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση esoda@thira.gov.gr (Γραφείο Εσόδων του Δήμου Θήρας).

 

Το έντυπο της αίτησης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου www.thira.gov.gr, κατηγορία Ανακοινώσεις με τίτλο «Κατάθεση αιτήσεων χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2022».

                                                       

 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Θήρας 

 

Γρηγόριος Μαντούσης