Ο Δήμος Θήρας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες έως 30/04/2019 να προσέλθουν στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Θήρας προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην προβολή των επιχειρήσεών τους προσκομίζοντας :
Για τραπεζοκαθίσματα :
  1. Αίτηση (παραλαμβάνεται & συμπληρώνεται επί τόπου στο Δήμο)
  2. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας/γνωστοποίησης, στην οποία πρέπει να αναφέρεται η δυνατότητα τοποθέτησης καθισμάτων σε υπαίθριο χώρο
  3. Ταμειακή απόδειξη του τρέχοντος έτους
  4. Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα (του κοινόχρηστου χώρου που αιτούνται)
  5. Βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο
  6. Φωτοτυπία τελευταίας άδειας κοινόχρηστων χώρων
Για σταντ με εμπορεύματα:
Ως ανωτέρω, με τη διαφορά ότι αντί για αντίγραφο άδειας λειτουργίας θα μας
προσκομίσετε την έναρξη εργασιών της ΔΟΥ.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ