Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα και άτομα που στέκονταιΕγκρίθηκε η επιχορήγηση του Δήμου Άνδρου, ύψους 37.200€, για την εκπόνηση οριστικής υδραυλικής μελέτης που αφορά στην κατασκευή των απαιτούμενων έργων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών της Κοινότητας Άρνης στη ΔΕ Υδρούσας του Δήμου Άνδρου. �Τα έργα για την υδροδότηση των άνυδρων νησιών και τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης των νησιών μας προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς και δίνουν αποτελεσματικές λύσεις με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας των νησιωτών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλη Κουτουλάκη για την άμεση ανταπόκριση του, την έμπρακτη στήριξη του και την ιδιαίτερη μέριμνα του για τις Κυκλάδες μας.