Μετά την πρόσκληση με αριθμό 20/2018 για την συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας φαίνεται ότι ο Δήμαρχος Θήρας δεν γνωρίζει την σημασία κάποιων λέξεων.

Παραθέτουμε την ερμηνεία των παρακάτω λέξεων :

 

Παραίτηση=η εκούσια αποχώρηση κάποιου από μια θέση, μια υπηρεσία ή εγκατάλειψη αξιώματος που κατέχω

Αποδοχή=το αποτέλεσμα το οποίο δέχομαι

και είναι παγκόσμια πρωτοτυπία

Πως ένας που έχει παραιτηθεί από την θέση του και η παραίτηση του έχει γίνει δεκτή,να είναι ακόμα Πρόεδρος;

 Καλούμε τον Δήμαρχο Θήρας έστω και την τελευταία στιγμή να αναβάλει την συνεδρίαση της Δευτέρας για να  δείξει ότι τα φαινόμενα βίας είναι όντως καταδικαστέα από όπου και αν προέρχονται.