Το Γραφείο Δημοτολογίου Δήμου Θήρας θα είναι κλειστό αύριο 13/03/2019 μετά τις 10:00 π.μ. λόγω Αναθεώρησης Εκλογικών Καταλόγων.

Για Πιστοποιητικά παρακαλούμε να απευθύνεστε στο ΚΕΠ Θήρας.

Από τον Δήμο Θήρας